Rules

I Yleistä
1 § Yhdistyksen nimi on Aalto Beer Pong ja kotipaikka Espoo.
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Beer Pong-harrastusta ja sen tunnettavuutta Aalto-yliopiston opiskelijoiden keskuudessa, sekä koota harrastajat yhteiseen toimintaan.
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
järjestää turnauksia
järjestää jäsentapahtumia
antaa opetusta lajissa
järjestää harjoitustilaisuuksia
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
II Jäsenet ja maksut
4 § Jäseneksi haluavan tulee ilmoittaa asiasta hallitukselle, joka hyväksyy
jäsenet. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsen voidaan hyväksyä
aalto-jäseneksi, muut ulko-jäseneksi. Vain aalto-jäsenillä on oikeus äänestää
yhdistyksen kokouksissa.
5 § Jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu kerran vuodessa. ulko-jäsenillä voi olla eri
jäsenmaksu kuin aalto-jäsenillä. Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenet jotka
ovat laiminlyöneet jäsenmaksunsa yli puolen vuoden ajan.
6 § Hallitus voi erottaa jäsenen joka ei täytä jäsenyysehtoja tai on aiheuttanut
vahinkoa yhdistykselle tai muille jäsenille. Erotettavalla on oikeus tulla
kuulluksi ennen päätöstä. Erotettu voi pyytää, että asia käsitellään
uudelleen yhdistyksen kokouksessa. Pyyntö pitää tehdä kuukauden kuluessa
hallituksen päätöksestä ja hallituksen pitää järjestää yhdistyksen kokous
mahdollisimman pian.
III Kokoukset
7 § Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa aikaisemmin
julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla.
8 § Kevätkokouksessa helmi-maaliskuussa vahvistetaan edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään, myönnetäänkö vastuuvapaus
niille, jotka ovat hoitaneet yhdistyksen hallintoa edellisenä vuonna. Lisäksi
hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään
jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä.
9 § Syyskokouksessa marras-joulukuussa valitaan puheenjohtaja ja muu hallitus
sekä toiminnantarkastajat seuraavaksi kalenterivuodeksi.
IV Hallitus ja talous
10 § Hallitukseen kuuluu vähintään 3 jäsentä, puheenjohtaja mukaan luettuna. Hallituksen enimmäiskoko on 15 jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on
vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenmäärän ollessa alle 6, on
hallitus päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme jäsentä.
Hallituksen kokoukset voidaan järjestää nettikokouksina, jos se sopii kaikille hallituksen jäsenille.
11 § Hallitus voi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan hoitamaan
puheenjohtajan tehtäviä, kun tämä on estynyt tai esteellinen.
12 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai hallituksen oikeuttama
henkilö.
13 § Toiminnantarkastajiksi valitaan yksi hallituksesta riippumaton henkilö ja
varalle yksi henkilö.
14 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
V Muuta
15 § Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Päätökseen vaaditaan vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.
16 § Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat siirtyvät
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle